Select Page

The Smart S Future

Dobro došli u Smart S

Smart S je  tehnološka kompanija. Razvijamo softver i integrišemo set rešenja za štampanje bar kodova u štamparijama i korišćenje etiketirane ambalaže na proizvodnim linijama. Naša rešenja vam omogućavaju da ispunite svoje zahteve za označavanje…

Pametno pakovanje

Osmišljavamo i implementiramo nove tehnologije u industriji ambalaže koje povećavaju korisnost i za potrošače i za poslovnu upotrebu, dok istovremeno povećavaju jednostavnost pristupa i praćenja informacija koje okružuju proizvode i tu je ključna stvar Bezbednost proizvoda, odnosno kreiranje proizvoda za zaštitu od krađe i falsifikovanja.

Ovo dovodi do koristi kako za potrošače, tako i za kompanije koje distribuiraju proizvode. Potrošači imaju koristi od povećanog pristupa informacijama o proizvodu i kompaniji, dok preduzeća mogu da izglade neefikasnost i steknu više znanja u vezi sa putovanjem i upotrebom proizvoda.

Takodje to može biti i deo digitalnog marketinga i odnosi se na komunikaciju potrošača sa vrednostima brenda, putem internet platforme za računare ili QR kodom za mobilne telefone, olakšavajući komunikaciju, fokusirajući se na iskustvo potrošača. Pojmovi connected packaging, connected expirience, connected marketing, krenuli su u ekspanziju tokom Covid-19 pandemije i masovnog razvoja e-trgovine. Služe da potrošačima olakšaju donošenje odluke pri kupovini, a kompanijama da se upoznaju sa iskustvima i očekivanjima potrošača.

Smart Pack vertikalna rešenja

Naša Smart Pack oprema za
obeležavanje proizvedena je od visokokvalitetnih materijala i napredne tehnologije…

SMART S

Smart S rešenja su prisutna širom sveta.

Smart Pack Horizontalna rešenja

Smart Pack Horizontalna rešenja su raznovrsna i pažljivo prilagođena svakom procesu rada…

INOVACIJE & RAZVOJ

Nastavljamo da inoviramo kako bismo izgradili održivu budućnost za sve nas…

Inspekcijski Smart Pack sistemi obeležavanja

Inspekcijski sistemi Smart Pack za bar kodove i detektori dvodimenzionalnih kodova imaju
funkcije otkrivanja, prikupljanja, eliminisanja i korelacije promenljivih dvodimenzionalnijh
kodova, barkodova i ostalih sličnih izmenljivi podataka…

Prilagođavanje i implementacija

Sa našim domaćim i internacionalnim timom obezbeđujemo i dizajniramo čitav set prilagođenih
rešenja za kupce prema njihovim zahtevima, uključujuc
štampača i broja glava za štampanje i označavanje za Track & Trace rešenja.
́i preporuku modela brzih
Pružamo uslugu na jednom mestu od ponude, isporuke do instalacije, obuke i postprodajne usluge održavanja i tehničkog savetovanja.
Obezbeđujemo potrebnu softversku i hardversku podršku za proizvodnju i implementaciju prilagođenih podataka u celom procesu.
Možemo redizajnirati i softver i hardver na osnovu trenutnih standardnih modela
prema posebnim zahtevima kupaca. Zadržavajuc
praktičniju instalaciju, lakši rad i jednostavnije održavanje.
i isti kvalitet, obezbeđ
ujemo
Kupcima uvek isporučujemo visokokvalitetne i kompatibilne sisteme mašina i
opreme za sve izmenljive podatke.

Smart S je  tehnološka kompanija. Razvijamo softver i integrišemo set rešenja za štampanje bar kodova u štamparijama i korišćenje etiketirane ambalaže na proizvodnim linijama. Naša rešenja vam omogućavaju da ispunite svoje zahteve za označavanje…

Kontakt

srdjan@smart-s.rs

+381 62 308 344

11000 Beograd, Srbija

Call Now Button