Select Page

THE SMART S FUTURE IS HERE

Smart Pack horizontalna rešenja

Smart Pack Horizontalna rešenja su raznovrsna i pažljivo prilagođena svakom procesu rada.
Tr o š ko v i p r o i z v o d n j e i k v a l i t e t p r o i z v o d a s u u v e k s t r o g o ko n t r o l i s a n i . To sve omogućava da proizvodimo i prodajemo različite serije industrijske
opreme, kao što su mašina za štampanje datuma isteka roka trajanja, LOT brojeva, različiAh smenskih brojeva različiAh podataka koji su
konkurentniji od drugih proizvoda u industriji.
Velika prednost u unutrašnjim performansama, ceni i kvalitetu i štaviše, konAnuirano korisAmo inovacije i poboljšanja i nastojimo da stvorimo
više i bolje usluge za naše kupce, ali i krajnje potrošače.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko želite da saznate više  o našim proizvodima i uslugama, dobijete               ponudu ili neku druguinformaciju iskoristite formu za kontakt.

+381 62 308 344

11000 Beograd, Srbija

Smart S je  tehnološka kompanija. Razvijamo softver i integrišemo set rešenja za štampanje bar kodova u štamparijama i korišćenje etiketirane ambalaže na proizvodnim linijama. Naša rešenja vam omogućavaju da ispunite svoje zahteve za označavanje…

Kontakt

srdjan@smart-s.rs

+381 62 308 344

11000 Beograd, Srbija

Call Now Button